To use this site you must allow JavaScript in your browser! TREBOR Group AB

We found a better way

För en ljusare framtid

Våra projekt:

Vi är en av nordens största specialister inom CitectSCADA och erbjuder IT-tjänster med fokus på förvaltning
och infrastruktur.
Vi utvecklar även innovativa applikationer och plugins för CitectSCADA.

Våra produkter:

Antal signaler som hanteras av TREBOR

4 732 630

OBS: Antalet signaler är inte garanterat korrekt. Viss eftersläpning kan förekomma, antalet uppdateras inte dagligen.
Det förekommer också att antalet både ökar och minskar tillfälligt i samband med olika administrativa processer.

WE FOUND A BETTER WAY