EN LYSANDE FÖRVALTNING

DALI
VISUALIZER

Projekt:

DALI Visualizer är allt-i-ett-verktyget för belysning. I en belysningsanläggning finns det ofta stora volymer av komponenter och signaler, DALI Visualizer använder redan projekterade underlag (planritningar) och autogenererar systemet. All programmering sker i samma gränssnitt, spårning av funktioner presenteras på komponentnivå. All programmering finns några musklick bort.
SMART BELYSNING PÅ RIKTIGT

Under april 2024 utfördes den senaste mätningen där de otroliga effekterna av Trebor DALI Visualizer kan beskådas. Mätningarna gjordes i Byggnad 2B på universitetssjukhuset i Umeå, mätningarna inkluderar byte från traditionellt glödljus till LED-belysning och implementering av vårt smarta belysningssystem.

ÖVER 80% I ENERGIBESPARING

Den aktuella ytan för mätningen förbrukade innan bytet 14 996 kWh per år och efter bytet till LED och Trebor DALI Visualizer förbrukar samma yta endast 2 790 kWh. Det är en minskning på över 80%(!), av den otroliga minskningen står bytet till LED-belysning för 50% och resterande 30% står Trebor DALI Visualizer för. Utöver besparingen erbjuder TDV en effektiv styrning och optimering, det i sig resulterar i en väldigt stor tidsbesparing för fastighetsskötare.

GRAFISKT GRÄNSSNITT

Det enklaste sättet att arbeta med komplexa styrsystem är när det visualiseras. Det är varför till vi skapade ett vektoriserat gränssnitt. Grafikmotorn är utvecklad för att läsa in projekteringsverktygens ritningsunderlag direkt från projektören med bibehållen upplösning. Här skapas total kontroll och spårbarhet!

PROGRAMMERING

Alla funktionsbeskrivningar för respektive belysnings-zon finns tillagt i gränssnittet, och all programmering och konfiguration kan göras utan att vara ansluten till anläggningen. En unik regelmotor ligger till grund för att enkelt kunna utföra komplexa programmeringar över hela anläggningen.

DRIFTSÄTTNING

Programmeringen laddas upp till kontrollenheterna med ett klick, och inblinkningen har aldrig varit smidigare tack vare mobiliteten och planritningarna. När arbetet är färdigt synkroniseras konfigurationen mot den centrala servern. En verifikationsmöjlighet finns vid varje programmerings-avsnitt och är smidigt att generera från gränssnittet.

ANALYSVERKTYG

Granska och optimera fastighetsbelysningens prestanda med ett analysverktyg som öppnar upp möjligheten för ytterligare fördjupning i vad som sker i anläggningen. Till exempel när en händelse triggas eller armatur tänds - eller för att analysera historiska händelser, då all data från och med driftsättningsdagen finns tillgängliga.

FUNKTIONSOMRÅDEN

Återanvänd projekterade belysningszoner direkt i gräns-snittet för att enkelt kunna nå funktionsbeskrivningar för bestämda ytor. Stäm enkelt av funktionsbeskrivningen mot utförd programmering och valideringsprotokoll för djupare insikt i fel och smidigare avhjälpan. Dokumenthanteraren lämpar sig även ypperligt för ex. ett DALI kopplingsschema!

LARMHANTERING

Navigera till larmande komponenter genom att dubbelklicka på larmen i larmlistan, skapa historik- och statistikrapporter samt säkerställ typ av produkt, art. nr, och felorsak med en intuitiv larmhantering.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

TDV har en inbyggd kontroller för HCL-belysning (Human Centric Lighting) som gör det smidigt att kalibrera kurvor efter evidens, arbetssituation och behov.

TIDSBESPARING PÅ UPP TILL 50%

Projekteringsritningar Med hjälp av BIM-data kan projekteringsritningarna återanvändas och skapa ett autogenererat ritningsunderlag för systemet helt utan ingenjörstid. BIM-datan används sedan av driftorganisationen vid förvaltningsåtgärder för att snabbt kunna säkerställa tex. fabrikat, modell eller energiåtgång. All programmering av grupper, scener, sensorer, linje- och gateway övergripande funktioner samt mycket mer utförs utan att vara ansluten till anläggningen. Som driftsättare behövs endast en surfplatta vilket resulterar i en tidsbesparing på upp till 50% under driftsättningen. Under driftsättningen verifieras grupper, scenarios, funktioner och komponenter löpande av driftsättaren. Inför besiktnings- eller garantiåtgärder exporteras ett valideringsprotokoll via gränssnittet som innehåller allt som är utfört i systemet filtrerat efter vald kontrollenhet, våningsplan eller byggnad.

ENKELT FÖR FASTIGHETSSKÖTAREN

Varje komponent har en tillhörande larmklocka som tänds vid aktivt fel. Tillhörande larmlista visar alla larm i anläggningen med möjlighet till filtrering, historik och navigering till larmande komponent i grafiken. Stöd för mail- och SMS-utskick gör det enkelt för fastighetsskötaren att hålla koll. Varje händelse i systemet loggas och kan sedan användas för att optimera fastigheten och närliggande teknik. Tillhörande analysverktyg och rapportgenereringstjänst finns tillgängligt för att underlätta fel- sökning och optimeringsprocesser. Integrerad värmekarta. Data samlas hela tiden in från närvarosensorer utefter utsatta GDPR-krav om hur kontorets utrymmen används genom händelser. Detta visualiseras i gränssnittet och används för att skapa översikter, schemalägga tjänster, utrymmesoptimering eller för navigation vid utrymning alternativt inbrott.

BÄTTRE VÄLMÅENDE

Produktionen av melatonin och kortisol har en stor inverkan på kroppens vitala funktioner och hälsoaspekter som blodtryck, meta- bolism, puls och immunsystem. Genom att följa den circadianska rytmen och blockera blått ljus producerar kroppen melatonin när det är dags för kroppen att varva ned. Detta hjälper till att få en god nattsömn och vakna upp pigg och alert.

ÖKAD PRODUKTIVITET

Genom att kroppen producerar kortisol och melatonin vid rätt tillfällen tack vare den circadianska rytmen så ökar naturligt produktiviteten hos människan. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en bra arbetsmiljö.

TREBOR DALI Visualizer