Locum2 000 000 kvm

Trebor är ramavtalade konsulter till Locum, som förvaltar vårdfastigheter åt Region Stockholm. Locum förvaltar ca 2 miljoner kvadratmeter vårdfastigheter. Detta inkluderar akutsjukhusen i Region Stockholm och diverse andra vårdfastigheter. Locum använder Aveva Plant SCADA som överordnat system för sina fastigheter. Locum har fyra företag ramavtalade som systemintegratörer, där företagen tilldelas uppdrag efter geografiska sjukhusområden. Trebors ansvar i detta avtal är Karolinska sjukhuset i Solna (ca 1oo 000 signaler), Danderyds sjukhus (ca 83 000 signaler) och Norrtälje lasarett (ca 15 000 signaler).

Redundant övervakning

Varje sjukhus har ett redundant Aveva Plant SCADA system som övervakar VVS- och Elkraft-system. Som systemintegratörer har Trebor ansvar för löpande nyintegrationer och förändringar i systemen. Utöver detta uppdrag är Trebor utsedda till Teknikspecialist SCADA (TS SCADA). Detta sker genom förnyad upphandling i konkurrens med övriga företag på ramavtalet.

Redundant övervakning

TS SCADA uppdraget innebär att arbeta med samtliga system i Locums bestånd och ansvara för systemutveckling, uppgraderingar, standarder/ramverk och dokumentation. TS SCADA är även en supportfunktion för övriga ramavtalade systemintegratörer. Inom ramen för detta uppdrag har Trebor utfört ett antal uppgraderingsprojekt de senaste två åren och har uppgraderat de redundanta systemen för bland annat Södersjukhuset, Närsjukhusen och Norrtälje Sjukhus till Plant SCADA 2020 R2. Trebor arbetar även med ytterligare två uppgraderingar till Plant SCADA 2023 R2.

Installation och underhåll

I Locums system används Trebors programvaror i form av Dynamics, VectorGraphics och Historian. Trebor har också ett IT-uppdrag som innebär att förvalta IT-utrustning på Locums segmenterade nät för fastighetsautomation, LFS-nät. Uppdraget innebär installation och konfigurering av servrar och klienter. Även underhåll av infrastruktur för LFS-nät, såsom Active Directory och backupsystem, support till användare, administration av nätverk och kontakt med nätleverantör. IT/OT-säkerhetsarbete är en stor del av uppdraget.

Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44