SVEAVÄGEN 44EN AV DE MEST UPPKOPPLADE

TREBOR Group AB har levererat ett fullspäckat redundant SCADA-system till Skandia Fastigheters flaggskepp Sveavägen 44. All tänkbar fastighetsteknik har integrerats, och fastigheten anses vara en av de mest uppkopplade i Stockholm! Vi har även levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar.

MOMENTAN ÖVERBLICK

I SCADA används TREBOR Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA. Vidare används TREBOR Vector Graphics för att ge driftpersonalen momentan överblick, och full spårbarhet av alla anslutna system. Här övervakas och manövreras system som brandlarm, hiss, passage, CCTV, rumsreglering via KNX och givetvis mer konventionella system tillhörande VVS och elkraft, allt på vektoriserade planritningar där minsta objekt är geografiskt sökbart.

TREBOR har idag ett fortlöpande service- och supportavtal med Skandia Fastigheter och utför integration i SCADA vid ombyggnationer och förändringar. Vi bistår med support runt SCADA-systemet, och arbetar proaktivt med versionsuppdateringar av mjukvaror. Vi agerar även IT-stöd runt SCADA och närliggande applikationer.

Den omfattande nybyggnationen på Sveavägen 44 hade högt ställda mål ur miljöperspektiv, bland annat att energianvändningen, jämfört med kontorshuset som fanns där innan, skulle minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2. Det innebär ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år. Den minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen.All tänkbar fastighetsteknik har integrerats, och fastigheten anses vara en av de mest uppkopplade i Stockholm!Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:

Kolla gärna in våra andra projekt:

FRIENDS ARENA

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

MÄSTERHUSET

STOCKHOLMS HAMNAR

SVEAVÄGEN 44

SVEAVÄGEN 38

BOSTADS AB MIMER

GROW

Gate01

Hufvudstaden

SKANDIA FASTIGHETER

LOCUM