Akademiska
SjukhusetLångtgående samarbete

Vi på Trebor har under många år hjälpt Region Uppsala med arbeten i och runt deras stora och mycket komplexa SCADA-system. Det senaste var ett större integrationsarbete centralt på Akademiska sjukhusets område och innefattade Hus B11 / Ingång 70. Byggnaden har 12 våningar med en bruttoarea om ca 22 000 kvm. Huset renoverades och fick nya planlösningar och ett helt nytt teknikhus som försörjer huskroppen, detta placerades på taket. Projektet pågick under flera år och avslutades 2021.

Omfattande SCADA-projekt

Trebor Group genomförde ett omfattande SCADA-projekt på uppdrag av Skanska Sverige AB vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Projektet, som pågick från 2016 till 2019, innefattade byggnationen av den nya vårdbyggnaden J-huset, eller Ingång 100, som är cirka 60 000 kvm stor. Under projektet integrerades cirka 85 000 signaler i det befintliga Citect SCADA-systemet.

Totalt 230 000 signaler

Arbetet inkluderade användning av Trebor VectorGraphics för integration på både traditionella flödesbilder och vektoriserade planritningar. Under byggnadstiden användes ett separat CitectSCADA-system som senare integrerades med Region Uppsalas befintliga system. Det slutliga systemet bestod av ett redundant CitectSCADA-system med totalt cirka 230 000 signaler.

Underlätta spårbarhet

Vi på Trebor hade rollen som projektledare, ansvarade för ekonomisk uppföljning, tidplan, beställningar, kontakten med beställare, andra entreprenörer och slutkund. Vi var också ledande systemintegratör och samarbetade med flera andra integratörer från Trebor Group. Integration av VVS-systemen skedde mot HMI och central DHC, samt på vektoriserade planritningar för att underlätta spårbarhet och överblick. Rumsreglering integrerades i central DHC och på tillhörande planritningar.

Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44