VÄGEN TILL ETT ENKLARE FLÖDE

TRAFFIC
MANAGEMENT
SYSTEM

Projekt:

Trebor Traffic Management System hanterar all trafik inom hamnområden utifrån rederiernas bokningar och möjliggör kontroll och flöde av all trafik i området. TMS behandlar datan för budskaps-skyltar, vågar, ANPR-kameror (reg-skyltar), bommar, parkeringsplatser, körfält och kameror för skadehantering. Dessutom presenteras all data grafiskt för att ge en enkel och lättöverskådlig vy.
AUTOMATISERAS ALLA TRAFIKFLÖDEN

Trafikledning inom ett hamnområde kan vara komplext och personalkrävande. Med Traffic Management System automatiseras alla trafikflöden utifrån rederiers bokningsinformation i ett enkelt gränssnitt.

BARA BEHÖRIGA FORDON

Via ANPR-portaler håller TMS koll på alla fordon och släpper bara in behöriga fordon på hamnområdet. Väl inne på hamnområdet kommer TMS att dirigera alla fordon till rätt körfält på buffertytan och sedan till rätt kajplats.

ENKELT GRÄNSSNITT

I systemet finns även en scenariohanterare som helt automatiserar trafikflödet från insläpp till det att fordonen lämnar hamnområdet. TMS har även funktioner för att hantera trailertrafik via signalutbyte med TOS.Handhållna klienter för kontroll av skyltar och bommarTREBOR Traffic Management System