ÖVERBLICK IN I MINSTA DETALJ

VECTOR
GRAPHICS

Projekt:

Bristen på positions-information i övervakningssystem ledde fram till TREBOR Vector Graphics, som ett mångsidigt och lättanvänt add-on till många av våra produkter. Tidigare visste du som användare aldrig placering på vad som larmade, vad försörjer luftbehandlingsaggregatet? Var sitter utrustningen? Vector Graphics visar vart allt sitter, vad som försörjer vad och med en intuitiv sökfunktion blir det inget mer letande.
VISUELLT OCH INTUITIVT

Rihanna ena dagen, fotbollslandskamp den andra. Bandy den tredje. På Friends skiftar temperatur, belysning och behovet av stängt eller öppet tak med bara några timmars mellanrum. Med Vector Graphics skapas den momentana överblick som konventionella SCADA-system saknar, visuellt och intuitivt! Vector Graphics är ett grafiskt gränssnitt där alla objekt i anläggningen redovisas på planritningar. Samtliga objekt, larm och system blir geografiskt sökbara via en inbyggd sökmotor.

REDOVISAS MED EXAKT PLACERING

På Friends Arena använder driftteknikerna verktyget dagligen för att enkelt kunna överskåda och sköta sin anläggning. Samtliga ca 66 000 signaler finns geografiskt representerade, vilket bland annat innebär att larmande punkter redovisas med exakt placering. Vid evenemang är Vector Graphics ett oumbärligt stöd för att snabbt kunna avgöra var och när eventuella insatser behöver göras.

TOTAL SPÅRBARHET

Med Vector Graphics skapas total spårbarhet i ditt SCADA-system. Drifttekniker får en svårslagen överblick via vektoriserad grafik vilket förenklar anläggningsdriften avsevärt. Det i sin tur spar både tid och pengar ur ett örvaltningsperspektiv.

STORA FASTIGHETSBESTÅND

Den finns representerad på såväl arenor som sjukhus och i stora fastighetsbestånd, där även det inbyggda kartstödet är till stor hjälp för både driftpersonal och förvaltare.

VÄXER MED ANLÄGGNINGEN

En stor styrka ligger i hur enkelt det är att byta ut ritningsfiler allt eftersom anläggningen förändras, arkitektritningar i DWG-format återanvänds rakt av! Idag är TREBOR Vector Graphics en flitigt använd add-on i många av våra rojekt.

TREBOR VECTOR GRAPHICS