HALVA TIDEN ÄR HELA FRAMTIDEN

DYNAMICS

Projekt:

I SCADA-system presenteras all realtidsdata i faceplates/popups, dessa är designade för det enskilda komponentens signalantal. Med Dynamics finns inga programmerade faceplates/popups i systemet, utan Dynamics visar alltid alla signaler för objektet du klickar på, allt sker dynamiskt och i realtid - ingen programmering krävs.
LIVSAVGÖRANDE SITUATIONER

Igång dygnet runt och vid situationer som kan vara livsavgörande. På sjukhusen runt om i landet krävs stenkoll på att allt fungerar som det ska.

LANDETS STÖRSTA SJUKHUS.

Som en del i pågående ombyggnationer på några av landets största sjukhus, har även övervakningssystemet (SCADA) fått genomgå en totalrenovering. Gemensamt för dessa system är att de tidigare byggts upp av flera olika leverantörers lösningar och vitt skilda grafiska design. Med Dynamics skapas istället likvärdig utveckling och grafiskt utseende, oavsett entreprenör.

STANDARDISERAT OCH EFFEKTIVT

TREBOR Dynamics genererar dialogrutor i realtid, automatiskt och standardiserat, och innehåller grafiska bibliotek för central övervakning av fastigheter. TREBOR Dynamics effektiviserar och standardiserar den löpande integrationen i SCADA. Den ger användaren ett enkelt och intuitivt gränssnitt med tillgång till inställningar, larminformation med mera.

PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE!

All information kring ett objekt samlas på ett och samma ställe! Landets sjukhus är bara ett exempel där TREBOR Dynamics hjälper anläggningsägaren och driftpersonalen, produkten finns installerad på flertalet anläggningar av vitt skilda slag.

LIKVÄRDIGT GRAFISK LÖSNING

Med Dynamics kan användare även styra och påverka systemen från olika lokala operatörspaneler (HMI) utplacerade i fastighetsbeståndet. För att uppnå en likvärdig grafisk lösning och metodik används Dynamics även i de lokala skärmarna. Utveckling med Dynamics tar alltså halva tiden och systemet ser likadant ut oavsett var du loggar in.

TREBOR Dynamics