HISTORIEN MÖTER FRAMTIDEN

HISTORIAN

Projekt:

Fastighetsägare och anläggningsägare av alla storlekar gynnas alltid av att spara realtidsdata. Historian utgår alltid från antalet signaler som finns i ert system. När det tillkommer eller frångår signaler anpassar sig Historian automatiskt. Väl uppsatt behöver du aldrig mer tänka på vad som loggas - Historian gör det åt dig.
KOSTNADSEFFEKTIVT

Idag vill den medvetne fastighetsägaren på ett smart men kostnadseffektivt sätt kunna spara mycket realtidsdata för vidare analys. Historian är verktyget för detta. En skräddarsydd och mycket kostnadseffektiv lösning som sticker ut på marknaden.

AUTOMATISKT

Historian bygger på samma kraftfulla funktionalitet som Dynamics gör – objektorientering. Detta innebär att det är enkelt att sätta upp och ni behöver inte längre bry er om ytterligare inställningar vartefter era anläggningar växer. Anslut fler anläggningar genom att utöka antalet agenter. Samtidigt som Historian automatiskt loggar alla tillkommande signaler. Visualisera och analysera er data med kostnadseffektiva uppföljningspaket, skräddarsytt helt efter era behov.Loggning från flera anläggningsdelar behöver bara en MS SQL-anslutning.TREBOR Historian