TA KONTROLL DÄR DET BEHÖVS MEST

FIRE
VISUALIZER

FIRE Visualizer är ett fabrikatsoberoende övervakningssystem för brandlarmsanläggningar. Som våra andra produkter autogenereras all grafik och signaldatabaser från redan projekterade underlag. Det låter nästan för bra för att vara sant, vi vet - kontakta oss gärna för en demo eller om du vill veta mer!
OAVSETT FABRIKAT

Med Fire Visualizer får du total kontroll och övervakning av din brandlarmanläggning oavsett fabrikat. Om ett larm uppstår på någon komponent kan du enkelt spåra det geografiskt via ett musklick.

UPPLÅST

Idag är du som anläggningsägare ofta låst till en leverantör av brandlarmans-system då de centrala systemen är fabrikatsbundna. Med Fire Visualizer läggs detta beroende åt sidan och övervakningen blir helt fabrikatsoberoende.

INBYGGD KONTROLL

Fire Visualizer kopplar brandlarmanläggningar av olika fabrikat till Citect SCADA för övervakning. Funktionalitet finns även för att tidsavställa sektioner och enskilda detektorer. Vad som är avställt redovisas på ett enkelt sätt för operatören. I systemet finns även inbyggd kontroll om tidsavställning fungerar korrekt.

Skapar total övervakning och kontroll över er anläggning via era planritningar

TREBOR FIRE Visualizer