HUFVUDSTADENGENOMGÅENDE MODERNISERING

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Hufvudstaden AB! Vi har initialt hjälpt till med en större uppgradering samt upprustning av befintligt CitectSCADA, och i samband med det skedde integration av ett antal fastigheter som genomgår modernisering. I och med upprustningen blev Hufvudstadens SCADA-system vara bestyckat med CitectSCADA 2018 R2, Trebor Dynamics samt Trebor Historian. Vi har nu ett pågående ramavtal med Hufvudstaden, där vi bistår med support och know-how runt SCADA-systemet, samt sköter alla integrationer av tillkommande fastigheter samt befintliga fastigheter som genomgår modernisering.

SYSTEM TILL NYA NIVÅER

I SCADA används TREBOR Dynamics för att effektivisera samt likställa integrationsarbetet. Produkten ser till att Hufvudstadens visioner och kravställningar kring utseende och systemtänk inte bara efterlevs, utan även tas till en ny nivå. TREBOR Historian används för enkel långtidslagring av data, data som för kunden är oerhört värdefull. Med Historian behöver varken Hufvudstaden eller vi som systemintegratörer fundera på om saker och ting loggas - all behövlig data loggas per automatik även vid tillkommande eller förändrade system."Allt loggas automatiskt, även vid tillkommande eller förändrade system"Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:

Kolla gärna in våra andra projekt:

FRIENDS ARENA

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

MÄSTERHUSET

STOCKHOLMS HAMNAR

SVEAVÄGEN 44

SVEAVÄGEN 38

BOSTADS AB MIMER

GROW

FRÖSUNDAVIK

Hufvudstaden

SKANDIA FASTIGHETER