HUFVUDSTADENGENOMGÅENDE MODERNISERING

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Hufvudstaden AB! Vi har initialt hjälpt till med en större uppgradering och upprustning av befintligt Citect SCADA och i samband med det integrerades ett antal fastigheter som genomgår modernisering. Trebor har för Hufvudstadens räkning uppgraderat och moderniserat befintligt SCADA-system. Systemet övervakar samtliga Hufvudstadens fastigheter i Stockholm, och innehåller över 100 000 signaler. Trebor uppgraderade från Citect SCADA v7.40 till Citect SCADA 2018 R2 och införde samtidigt ett nytt ramverk för integration och standardisering, Trebor Dynamics. Grafiken moderniserades, en ny beteckningsstandard och funktionalitet infördes. Det inkluderar larmlista, trendhantering (Process Analyst), anteckningsfunktion, operatörslogg och långtidslagring av data (Trebor Historian).

PÅGÅENDE RAMAVTAL

I och med upprustningen blev Hufvudstadens SCADA-system bestyckat med Citect SCADA 2018 R2, Trebor Dynamics och Trebor Historian. Majoriteten av signalerna i databaserna har omarbetats enligt den nya beteckningsstandarden, vilket ger ett homogent, likriktat och framtidssäkrat system. Vi har nu ett pågående ramavtal med Hufvudstaden, där vi bistår med support och know-how runt SCADA-systemet, samt sköter alla integrationer av tillkommande fastigheter samt befintliga fastigheter som genomgår modernisering. Ramavtalet med Hufvudstaden inkluderar service- och support, där såväl systemunderhåll, systemutveckling samt integrationsuppdrag utförs löpande. Trebor utför just nu integration mot Proptech OS för Hufvudstadens räkning. I början av 2024 uppgraderas återigen SCADA-systemet, från Citect SCADA 2018 R2 till Aveva Plant SCADA 2023 R2. Systemet körs på fysiska servrar lokaliserade hos kunden.

SYSTEM TILL NYA NIVÅER

I SCADA används Trebor Dynamics för att effektivisera samt likställa integrationsarbetet. Produkten ser till att Hufvudstadens visioner och kravställningar kring utseende och systemtänk inte bara efterlevs, utan även tas till en ny nivå. Trebor Historian används för enkel långtidslagring av data, data som för kunden är oerhört värdefull. Med Historian behöver varken Hufvudstaden eller vi som systemintegratörer fundera på om saker och ting loggas - all behövlig data loggas per automatik även vid tillkommande eller förändrade system."Allt loggas automatiskt, även vid tillkommande eller förändrade system"Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44