REGION
VÄSTERBOTTEN
BYGGNAD 28SMART BELYSNING PÅ RIKTIGT

Under april 2024 utfördes den senaste mätningen där de otroliga effekterna av Trebor DALI Visualizer kan beskådas. Mätningarna gjordes i Byggnad 2B på universitetssjukhuset i Umeå, mätningarna inkluderar byte från traditionellt glödljus till LED-belysning och implementering av vårt smarta belysningssystem.

ÖVER 80% I ENERGIBESPARING

Den aktuella ytan för mätningen förbrukade innan bytet 14 996 kWh per år och efter bytet till LED och Trebor DALI Visualizer förbrukar samma yta endast 2 790 kWh. Det är en minskning på över 80%(!), av den otroliga minskningen står bytet till LED-belysning för 50% och resterande 30% står Trebor DALI Visualizer för. Utöver besparingen erbjuder TDV en effektiv styrning och optimering, det i sig resulterar i en väldigt stor tidsbesparing för fastighetsskötare.

HCL-BELYSNING

Vi är mycket stolta över att ha utvecklat och levererat en av sveriges mest komplexa och kompetenta belysningssystem för Byggnad 28 vid norrlands universitetssjukhus. Byggnad 28 är en byggnad på 33 000 kvm för samlad psykiatrisk vård vid Norrlands universitetssjukhus. Samlad psykiatrisk vård innebär lokaler för både slutenvård med inskrivna patienter och för öppenvård med mottagningar.

EVIDENSBASERAD FORSKNING

Belysningen inom vårdavdelningarna är dygnsstyrd, så kallad HCL-belysning. Belysningen är programmerad för att följa dygnsljuset med mörkt på natten. Ljuset tonas upp på morgonen i blå ton för att efterlikna soluppgång. På kvällen går solen ned och ljuset justeras mot en rödare ton tillika tonas ned för att patienterna ska komma till ro och somna. Det är en beprövad teknik från evidensbaserad forskning som resulterar i mindre behov av medicinering, bättre hälsa och välmående.

DALI Visualizer övervakar och styr all belysning genom ett vektoriserat gränssnitt som möjliggör full kontroll och uppföljning av belysningens vitala delar i byggnaden. Varje avdelningsexpedition har en manöverpanel för att verksamheten enkelt ska kunna överstyra och begränsa vårdrum samt övriga utrymmen vid behov.

Genom en innovativ regelmotor öppnar systemet upp möjligheten för driftpersonal att kunna optimera, justera och ändra programmeringen vid behov - utan att behöva ladda om eller skriva över tidigare programmeringar. Detta gör anläggningen lättanvänd och dynamisk för verksamheten vid överbeläggning, verksamhetsförändring och diverse anpassningar."Det gör anläggningen lättanvänd och dynamisk för verksamheten vid överbeläggning, förändring och anpassningar"Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44