REGION ÖSTERGÖTLANDLÅNGSIKTIGT SAMARBETE

TREBOR kontaktades ursprungligen av Region Östergötland för att få hjälp med sitt instabila Citect SCADA-system. En rad åtgärder genomfördes som förbättrade stabiliteten och användbarheten hos systemet. När Region Östergötland sedan genomförde en ramavtalsupphandling för systemintegration och systemunderhåll deltog TREBOR och vann denna.

FORTLÖPANDE ARBETE

Sedan 2017/10 har TREBOR varit systemintegratörer och underhållsansvariga för Regionens SCADA-system och har genomfört en mängd systemförbättringar. Bl.a har systemet uppgraderats till Citect SCADA 2016, ny grafisk design har implementerats, ramverket RÖ Dynamics har implementerats och TREBOR Historian installerats för att hantera data och larmloggning. Ett flertal systemintegrations- och utvecklingsprojekt fortgår löpande.

Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44