OM TREBOR

Gör mer än du någonsin trodde var möjligt.VÄLKOMMEN TILL vår värld

TREBOR Group AB  startades 1995 och är idag ett av nordens största specialistföretag för Plant SCADA (Citect SCADA). Vi har även utvecklat ett antal helt världsunika add-ons. Huvudkontoret ligger i Uppsala, med filialer i Stockholm, Jönköping, Linköping och Växjö. Vi jobbar mycket med att få in ung kompetens i företaget genom nära samarbeten med skolor och teknikutbildningar. Läs mer om vårt samarbete med teknikcollege här.

kreativ & stimulerande miljö

Syftet med TREBOR är att skapa en innovativ, kreativ och stimulerande miljö för alla anställda. Det skapar mervärde för teamet och för våra kunder. Vi utmanar marknaden med våra innovationer varje dag, vilket i sin tur genererar stora värden för våra kunder. TREBOR består av en blandad skara teknikintresserade, positiva och drivna medarbetare, som alla jobbar med ett gemensamt kvalitetstänk. Hos oss är taket högt och beslutsvägarna korta, det ger otroliga möjligheter att lära sig mer, även inom andra tekniska områden.


Våra tjänster


SCADA - Plötsligt blir allt tydligt!

TREBOR Group AB  startades 1995 och är idag ett av nordens största specialistföretag för Plant SCADA (Citect SCADA). Vi har även utvecklat ett antal helt världsunika add-ons. Huvudkontoret ligger i Uppsala, med filialer i Stockholm, Jönköping, Linköping och Växjö. Vi jobbar mycket med att få in ung kompetens i företaget genom nära samarbeten med skolor och teknikutbildningar. Läs mer om vårt samarbete med teknikcollege här.SCADA-leverans med tydliga mål

Vårt första mål är att SCADA-system alltid ska vara kostnadseffektiva och samtidigt så informationsrika som möjligt. Vi tar inga genvägar. All information som finns tillgänglig ska presenteras för dig som användare. Det skapar utmaningar då det är kostsamt att presentera stora mängder data, här kommer vår första add-on in i bilden, TREBOR Dynamics vilket underlättar presentation av stora datamängder på ett enkelt sätt. Vi använder oss av Tre-Klicks principen. Det ska räcka med tre klick för att nå all information.

Vårt andra mål är att skapa överblick och spårbarhet, var är larmande komponent placerad? Vilket ventilationsaggregat försörjer just det här rummet med luft? Vilka system är i drift just nu? Här kommer TREBOR Vector Graphics in i bilden, en unik add-on som animerar AutoCAD baserade filer i realtid och ger dig full kontroll över alla anslutna komponenter i SCADA systemet.

Vårt tredje mål är att alltid lämna över ett system som kunden kan växa i. Med ett objektorienterat tankesätt för namngivning av signaler, komponenter och enheter skapar vi alltid ett driftsäkert och stabilt system. Går inte att understryka hur viktigt det är!IT/OT

Våra IT tekniker jobbar heltid med IT/OT. Det handlar bland annat om hur vi bygger säkra nätverk för teknik och hur vi hanterar tusentals aktiva utrustningar, med patchningar, skydd och säkerhet. Vi hjälper till att sätta upp, administrera och konfigurera automationsnätverk för fastighetsautomation, elkraft, hissar, passage/inbrott, brand och belysning. Det har varit en försummad del av teknikbranschen, men som alla andra branscher har även automationsutrustningar råkat ut för incidenter med skadlig kod och intrång. Det måste självfallet förhindras då återställning är oerhört kostsam när olyckan är framme och kan framför allt innebära en stor fara för människa.Mjukvara

Allt började med vår strävan att effektivisera ingenjörsarbetet, sänka kostnaden för systemägare och samtidigt skapa en så informativ lösning som möjligt för användaren. Idag många år senare har det mynnat ut i ett stort antal add-ons till SCADA samt ett antal helt fristående och unika lösningar för trafik-, brand- och belysningsövervakning.Utveckling - Allt börjar med en idé

TREBOR Vector Graphics var en av våra första unika add-ons. Den skapades som en plugin för Plant SCADA (Citect SCADA) och ger total spårbarhet. Vi insåg snabbt att vi kunde utvidga oss ytterligare för att utveckla fler funktioner, förbättra användarupplevelsen och minska ingenjörstiden vid utveckling i Plant SCADA (Citect SCADA). Under de senaste fem åren har vi utvecklat ett antal produkter som antingen är anslutna till Plant SCADA (Citect SCADA) via API eller helt fristående. Vår produkt TREBOR Dali Visualizer (TDV) är vårt senaste exempel. Vår kunskap om att arbeta med komplexa SCADA-system o ch slutanvändaren har mötts. Vi har utvecklat en tekniskt avancerad, men mycket användarvänlig applikation. TDV gör driftsättningen på halva tiden och erbjuder en förvaltningsbesparing på upp till 70%."Before anyone did anything
TREBOR did everything"