MÄSTERHUSETKOMPLETT IT-LÖSNING

TREBOR Group AB har levererat, konfigurerat och integrerat SCADA-system för fastighetsautomation. TREBOR har levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar. I SCADA används TREBOR Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA.

TA KONTROLL ÖVER KNX-ANLÄGGNINGEN

Vidare används TREBOR Vector Graphics för att ge driftpersonalen momentan överblick och full spårbarhet av alla anslutna system. Som pricken över i används TREBOR KNX Visualizer, för att på ett enkelt och grafiskt sätt visualisera och ta kontroll över KNX-anläggningen. Via det grafiska gränssnittet kan KNX-anläggningen programmeras om av driftpersonalen själva, något som är helt världsunikt!

TREBOR har idag ett fortlöpande service- och supportavtal med Coor som sköter driften av Mästerhuset, och utför integration i SCADA vid ombyggnationer och förändringar. Vi bistår med support runt SCADA-systemet, och arbetar proaktivt med versionsuppdateringar av mjukvaror. Vi agerar även IT-stöd runt SCADA och närliggande applikationer.

Mätning och uppföljning av energiförbrukning är mycket detaljerad och i Mästerhuset finns drygt 19 000 olika mätpunkter där data samlas in varje sekund eller minut för att mäta rumstemperatur, luftkvalitet, luftflöde, belysning, värmeflöde och kylflöde. Dessutom finns det närmare 1 200 rörelsesensorer i fastigheten för att ytterligare optimera energiförbrukningen.KNX-anläggningen programmeras om av driftpersonalen själva, något som är helt världsunikt!Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:

Kolla gärna in våra andra projekt:

FRIENDS ARENA

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

MÄSTERHUSET

STOCKHOLMS HAMNAR

SVEAVÄGEN 44

SVEAVÄGEN 38

BOSTADS AB MIMER

GROW

FRÖSUNDAVIK

Hufvudstaden

SKANDIA FASTIGHETER