VÄGEN TILL ETT ENKLARE FLÖDE

TREBOR
CARGO SYSTEM

Projekt:

Trebor Cargo System är komplett lösning för att effektivisera hanteringen av icke-ledsagat gods inom hamnområden. Systemet erbjuder grafisk översikt, integrerad kommunikation med TMS, realtidsövervakning och omfattande historik för att ge användaren de verktyg som behövs för att optimera logistiska processer och maximera effektiviteten.
Innovativ plattform

Trebor Cargo System är en innovativ plattform som erbjuder en detaljerad och grafisk översikt över icke-ledsagat gods inom hamnområdet. Genom att analysera och sammanställa rederiernas bokningsdata ger TCS användaren en tydlig bild av gods som ska lastas och lossas ombord på fartyg. Genom den här överblicken underlättar systemet för effektivare hantering av gods inom hamnområdet. En central funktion i Trebor Cargo System är dess förmåga att kommunicera med Traffic Management System (TMS), vilket möjliggör en smidig koordinering av godsflödet.

Full översikt

Genom integration med TMS ger systemet användare full översikt över tillgängliga parkeringsplatser inom hamnområdet, vilket är avgörande för att optimera logistiken och minimera förseningar. En av de mest värdefulla funktionerna i TCS är dess möjlighet att spåra gods i realtid genom hela flödet. Det ger användaren en omedelbar inblick i varje bokning och gör det möjligt att enkelt planera trafik och logistik.

Omfattande historik

Dessutom tillhandahåller systemet en omfattande historik för varje enskild bokning, vilket gör det möjligt för användare att utvärdera prestanda och analysera tidigare leveranser för kontinuerlig förbättring.Handhållna klienter för kontroll av skyltar och bommarTREBOR Cargo System