SKANDIA
FASTIGHETEREN STÖRRE MODERNISERING

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Skandia Fastigheter AB, där vi fick det stora förtroendet att uppföra en ny central SCADA-lösning! I ett första skede integrerades fastigheten Jericho 35, belägen mitt på Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm. Jericho 35 inhyser bland annat Skandia Fastigheters huvudkontor samt co-working-miljön Verkstan, och har nyligen genomgått en större modernisering avseende styrutrustning.

EFFEKTIVISERA INTEGRATIONSASRBETET

Det centrala SCADA-systemet är växer kontinuerligt, senast med fastigheten Sveavägen 38 inom kort fastigheten Jericho 36. Framgent sker integration av kommande nya fastigheter, samt fastigheter som genomgår modernisering. Systemet består av Citect SCADA som grund, med kompletterande add-ons i form av Trebor Dynamics, Trebor Historian samt Trebor Vector Graphics! I SCADA används TREBOR Dynamics för att effektivisera samt likställa integrationsarbetet.

VECTOR GRAPHICS FÖR FULL SPÅRBARHET

Produkten ser till att Skandia Fastigheters visioner och kravställningar kring utseende och systemtänk inte bara efterlevs, utan även tas till en ny nivå. Vidare används TREBOR Vector Graphics för full spårbarhet på vektoriserade planritningar, där minsta uppkopplat objekt finns representerat. Ett verktyg som är särskilt kraftfullt i större fastighetsbestånd där drifttekniker har ansvar för många olika fastigheter, och inte alltid har detaljkännedom av var alla installationer och komponenter återfinns i huset.

LÅNGTIDSLAGRING

TREBOR Historian används för enkel långtidslagring av data, data som för kunden är oerhört värdefull. Med Historian behöver varken Skandia Fastigheter eller vi som systemintegratörer fundera på om saker och ting loggas - all behövlig data loggas per automatik även vid tillkommande eller förändrade system.Ett verktyg som är särskilt kraftfullt i större fastighetsbeståndProdukter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44