Gate01EXTERNA UPPKOPPLINGAR

TREBOR Group AB har levererat, konfigurerat och integrerat SCADA-system för fastighetsautomation. TREBOR har levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar.

LÖPANDE INTEGRATION

I SCADA används TREBOR Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA. Vidare används TREBOR Historian för effektiv långtidslagring av data till SQL, vilket ger fastighetsägaren pålitligt historisk data – ett måste för den viktiga energiuppföljningen.

MODERNT SCADA

Gate:01 ägs och förvaltas sedan 2016 av Mengus, och en av de första åtgärderna den nya ägaren tog till var att införskaffa ett modernt SCADA-system. TREBOR levererade i en inledande etapp SCADA-system inklusive all hårdvara runt SCADA och fastighetsnära IT. SCADA-systemet har därefter vuxit etappvis vartefter tekniken ute i fält har moderniserats. Arbete pågår fortsatt och idag 2024 är den största delen av fastigheten integrerad i den nya SCADA-lösningen.

VÄLRENOMMERAD

Flera välrenommerade företag har förstått fördelarna med att ha sina kontor i Gate01, till exempel: SAS, Ford, Lufthansa, Actic och många fler."Det ger fastighetsägaren pålitligt historisk data"Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44