SVEAVÄGEN 38INTEGRERA VIKTIGA BYGGNADER

Vi är mycket glada över vårt pågående samarbete med Skandia Fastigheter AB, där vi fortsatt har förtroende att integrera viktiga byggnader i det Centrala SCADA-systemet! Nu senast Sveavägen 38, även känt som Träsket 17 Byggnaden har genomgått totalrenovering och nya hyresgästen Convendum har precis fått nycklarna! I och med renoveringen ersattes även föråldrade styrsystem med moderna och flexibla dito, och integrerades till det Centrala SCADA-systemet så att driftpersonal, tekniska förvaltare, fastighetsutvecklare med flera inom Skandia Fastigheter fullt ut kan övervaka, följa upp och ytterligare effektivisera fastigheten.

HÄR REDOVISAS ALLT

I SCADA används TREBOR Dynamics för att effektivisera samt likställa integrationsarbetet. Produkten ser till att Skandia Fastigheters visioner och kravställningar kring utseende och systemtänk inte bara efterlevs, utan även tas till en ny nivå. Vidare används TREBOR Vector Graphics för full spårbarhet på vektoriserade planritningar, där minsta uppkopplat objekt finns representerat.

INTEGRERA VIKTIGA BYGGNADER

Ett verktyg som är särskilt kraftfullt i större fastighetsbestånd där drifttekniker har ansvar för många olika fastigheter, och inte alltid har detaljkännedom av var alla installationer och komponenter återfinns i huset. TREBOR Historian används för enkel långtidslagring av data, data som för kunden är oerhört värdefull. Med Historian behöver varken Skandia Fastigheter eller vi som systemintegratörer fundera på om saker och ting loggas - all behövlig data loggas per automatik även vid tillkommande eller förändrade system.

Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:Våra andra projekt:

BOSTADS AB MIMER

FRIENDS ARENA

Gate01

GROW

Hufvudstaden

LOCUM

MÄSTERHUSET

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

STOCKHOLMS HAMNAR

SKANDIA FASTIGHETER

SVEAVÄGEN 38

SVEAVÄGEN 44