To use this site you must allow JavaScript in your browser! Trebor Group AB - Innovation is our drive
Our Projects

- Projekt -

Innovation är vår drivkraft

Här gör våra applikationer och add-ons verklig skillnad.Genom att lyssna på marknadens behov och krav har vi sett till att alltid ligga i framkant, i en annars konservativ bransch. På så sätt skapar vi effektiva och innovativa systemlösningar efter kundernas behov. Vårt mål; att utveckla de bästa produkterna på marknaden inom fastighetsautomation och ha de nöjdaste kunderna.

Vi på Trebor besitter djup kompentens inom SCADA-system och fastighetsautomation. Vi är specialiserade på grafiska system och arbetar ständigt med slutanvändaren och dennes användarupplevelse i fokus. Vi gillar nära kundkontakt och den direkta feedback på våra lösningar som det medför.

Här kan du se flaggskeppsprojekt och ta reda på mer om hur våra mjukvaror och add-ons skapar de bästa förutsättningarna för övervakning av anläggningar och fastigheter.

Friends Arena

friends arena lounge
Trebor Dynamics box Trebor VG Box

Vi är mycket stolta över att ha utvecklat och levererat SCADA-systemet till Sveriges Nationalarena, en av världens mest moderna multiarenor! Systemet övervakar och styr all VVS, el- och reservkraft samt belysning i arenan, sammantaget ca 66 000 signaler.

Trebor har i projektet utvecklat en mycket avancerad evenemangskontroll, som från dag ett har använts av driftteknikerna vid samtliga evenemang. Evenemangskontrollen styr hela arenan utifrån ett förutbestämt schema, vilket ger driftteknikerna en trygghet i att anläggningen sköter sig själv under hela evenemanget.

friends arena lounge friends arena

I SCADA används även Trebor Dynamics samt Trebor Vector Graphics, där den senare är ett kraftfullt verktyg för att visualisera exempelvis belysningen på ett enkelt och intuitivt sätt. Detta ger en snabb överblick på vad som är tänt och vad som är släckt, något som är avgörande vid många evenemang.

Under byggtiden ställde vi tidigt upp systemet på plats, och involverade därmed fastighetsägare samt drifttekniker i utvecklingen, något som går helt i linje med Trebors tänk kring fokus på slutanvändaren.

Trebor har idag ett fortlöpande service- och supportavtal med Arenabolaget och utför integration i SCADA vid ombyggnationer och förändringar. Vi bistår med support runt SCADA-systemet, och arbetar proaktivt med versionsuppdateringar av mjukvaror. Vi agerar även IT-stöd runt SCADA och närliggande applikationer. I avtalet ingår även systemstöd vid evenemang, något som aldrig har utnyttjats då driftteknikerna själva alltid har skött evenemangen, med stöd av den inbyggda evenemangskontrollen.

friends arena friends arena play

Se videon

 • Uppdragsgivare
  PEAB Sverige AB

 • Uppdragstid
  2009-10 – 2013-01
  Pågående underhållsavtal
 • Anslutna system
  ≈ 40 st
 • Systemtyper
  VVS, elkraft, KNX, pool, rörligt tak
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 66 000 signaler
 • SCADA
  Vijeo Citect 7.20 i redundans, loggning till SQL i redundans
 • Systemintegratörer
  Robert Blohm, Pontus Sundberg, Mattias Pettersson
 • Referens
  Göran Larsson
  Cavati AB
  (+46)70-872 76 36
  Stockholm

Stockholms Hamnar

sthlm hamnar
Trebor Dynamics Box Trebor VG Box TMS Box

Trebor Group AB har levererat, konfigurerat och integrerat ett trafikledningssystem (SPCS) där hamnens dagliga drift sköts. I dagsläget används ca 30 st klienter till anläggningen. SPCS hanterar skyltstyrning, bommar, automatiskt insläpp av bilar, bokningsdata m.m. SPCS allokerar automatiskt ut filer efter hur bokningen ser ut. Detta skapar ett enkelt och bra flöde genom hamnen där fordon dirigeras på ett optimalt sätt.

Genom surfplattor kan användarna påverka hamnen genom att ändra skyltar /trafiksignaler för att släppa ombord fordon till båtarna. SPCS kommunicerar med terminalsystemet som levererats av Hogia.

sthlm hamnar sthlm hamnar

Genom detta kan överblick samt hantering av trailerytan erhållas för att veta beläggning samt upptäcka problem på trailerytan. Förare som ska hämta trailer kan enkelt se vart godset står geografiskt och får även en hänvisning av skyltar då föraren kommer in på trailerområdet. ANPR registrerar ut lastbilen då den lämnar hamnen. Skulle fel trailer ha tagits så skickas ett SMS till föraren, samt att larm i speditionshuset triggas.

I SPCS används Trebor Dynamics för att se status och påverka objekt. I SPCS används Trebor Vector Graphics för att förenkla driftpersonals överblick över alla anslutna system.
Återförsäljare för SPCS är Swarco.

 • Uppdragsgivare
  Stockholms Hamnar

 • Uppdragstid
  2015 – pågående
 • Anslutna system
  ≈ 25 st
 • Systemtyper
  Trafikbommar, trafiksignaler, VMS (skyltar), ANPR, Hogia terminalsystem, Origo, Unison
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 7 000 signaler
 • SCADA
  SPCS
 • Systemintegratörer
  Hans Embe, Mikael Eriksson, Tomas Lundberg
 • Referens
  Göran Boivie
  SWARCO SVERIGE AB
  Skogås

Region Östergötland

Akuten Motala
Trebor Historian Box Trebor Dynamics Box Trebor VG Box

Trebor kontaktades ursprungligen av Region Östergötland för att få hjälp med sitt instabila Citect SCADA‑system. En rad åtgärder genomfördes som förbättrade stabiliteten och användbarheten hos systemet. När Region Östergötland sedan genomförde en ramavtalsupphandling för systemintegration och systemunderhåll deltog Trebor och vann denna.

Akuten Motala operationssal

Sedan 2017/10 har Trebor varit systemintegratörer och underhållsansvariga för Regionens SCADA-system och har genomfört en mängd systemförbättringar. Bl.a har systemet uppgraderats till Citect SCADA 2016, ny grafisk design har implementerats, ramverket RÖ Dynamics har implementerats och Trebor Historian installerats för att hantera data och larmloggning. Ett flertal systemintegrations- och utvecklingsprojekt fortgår löpande.

 • Uppdragsgivare
  Region Östergötland

 • Uppdragstid
  2017-10 – pågående
 • Anslutna system
  ≈ 790 st
 • Systemtyper
  VVS, elkraft
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 210 000 signaler
 • SCADA
  CitectSCADA 2016
 • Systemintegratörer
  Andreas Ahlin, Nicklas Bahrani, Magnus Bomgren, Michael Isberg, Otto Leo
 • Referens
  Magnus Crusell
  Region Östergötland
  Linköping

Bostads AB Mimer

BostadVastras
Trebor Dynamics Box Trebor Historian Box

Trebor blev kontaktade av Bostads AB Mimer efter att teknikansvariga varit på studiebesök hos LOCUM och då förstått potentialen med sitt befintliga Citect SCADA‑system.
En förstudie genomfördes om hur det undermåligt fungerande systemet kunde optimeras och standardiseras, en handlingsplan upprättades och en större renovering av hela systemet inleddes.

Optimeringen innefattade bland annat: Lyft av befintlig Citect-version (7.20) till då senaste version (7.50) i en helt ny servermiljö, med samtidigt versionslyft av omkringliggande mjukvaror. Lyft och standardisering av samtlig grafik och databaser i systemet. Stora stabilitetsförbättringar avseende kommunikation med olika anläggningsdelar.

BostadVasteras Mimer

I SCADA används sedan dess Trebor Dynamics för att användaren enkelt och intuitivt ska få tillgång till inställningar, larminfo m.m, allt i en och samma dialogruta, istället för att som tidigare ha separata sidor för inställningar, larm, mätningar etc. Dynamics ser även till att effektivisera och standardisera den löpande integration i SCADA.

Trebor sköter idag all fortlöpande integration av ny- och ombyggnationer i SCADA, samt agerar teknisk support gällande SCADA och fastighetsnära IT. Systemet har vuxit från ca 28 000 signaler år 2016, till ca 60 000 signaler år 2020.
Trebor har vidare fortsatt versionslyft av Citect SCADA och omkringliggande mjukvaror.

 • Uppdragsgivare
  Bostads AB Mimer

 • Uppdragstid
  2016-03 – pågående
 • Anslutna system
  ≈ 150 st
 • Systemtyper
  VVS
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 60 000 signaler
 • SCADA
  Citect SCADA 2016, loggning till SQL
 • Systemintegratörer
  Pontus Sundberg, Daniel Ekdahl
 • Referens
  Tomas Lostin
  Bostads AB Mimer
  Västerås

Mästerhuset

Masterhuset interior
Trebor Dynamics Box Trebor VG Box Trebor KNX Box

Trebor Group AB har levererat, konfigurerat och integrerat SCADA-system för fastighetsautomation. Trebor har levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar.

I SCADA används Trebor Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA.
Vidare används Trebor Vector Graphics för att ge driftpersonalen momentan överblick och full spårbarhet av alla anslutna system.
Som pricken över i används Trebor KNX Visualizer, för att på ett enkelt och grafiskt sätt visualisera och ta kontroll över KNX-anläggningen. Via det grafiska gränssnittet kan KNX-anläggningen programmeras om av driftpersonalen själva, något som är helt världsunikt!

Masterhuset interior Masterhuset

Trebor har idag ett fortlöpande service- och supportavtal med Coor som sköter driften av Mästerhuset, och utför integration i SCADA vid ombyggnationer och förändringar. Vi bistår med support runt SCADA-systemet, och arbetar proaktivt med versionsuppdateringar av mjukvaror. Vi agerar även IT-stöd runt SCADA och närliggande applikationer.

Mätning och uppföljning av energiförbrukning är mycket detaljerad och i Mästerhuset finns drygt 19 000 olika mätpunkter där data samlas in varje sekund eller minut för att mäta rumstemperatur, luftkvalitet, luftflöde, belysning, värmeflöde och kylflöde. Dessutom finns det närmare 1 200 rörelsesensorer i fastigheten för att ytterligare optimera energiförbrukningen.

Teknsik info

 • Uppdragsgivare
  NCC

 • Uppdragstid
  2014 – 2016
  Pågående underhållsavtal
 • Anslutna system
  ≈ 25 st
 • Systemtyper
  VVS, KNX, elkraft
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 40 000 signaler
 • SCADA
  Vijeo Citect 7.40, loggning till SQL
 • Systemintegratörer
  Pontus Sundberg, Andreas Ahlin, Robert Blohm, Mattias Pettersson, Simon Sandehl
 • IT
  Leverans av all aktiv utrustning, uppbyggnad och konfiguration. Internetanslutning för hela fastigheten och brandvägg.
 • Referens
  Karl Sundholm
  Castellum
  (+46)73-809 43 52
  Stockholm

Sveavägen 44

Sveav44
Trebor Dynamics Box Trebor VG Box Trebor Historian Box

Trebor Group AB har levererat ett fullspäckat redundant SCADA-system till Skandia Fastigheters flaggskepp Sveavägen 44. All tänkbar fastighetsteknik har integrerats, och fastigheten anses vara en av de mest uppkopplade i Stockholm!
Trebor har även levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar.

I SCADA används Trebor Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA.
Vidare används Trebor Vector Graphics för att ge driftpersonalen momentan överblick, och full spårbarhet av alla anslutna system. Här övervakas och manövreras system som brandlarm, hiss, passage, CCTV, rumsreglering via KNX och givetvis mer konventionella system tillhörande VVS och elkraft, allt på vektoriserade planritningar där minsta objekt är geografiskt sökbart.

Sveav44 Sveav44 roof

Trebor har idag ett fortlöpande service- och supportavtal med Skandia Fastigheter och utför integration i SCADA vid ombyggnationer och förändringar. Vi bistår med support runt SCADA‑systemet, och arbetar proaktivt med versionsuppdateringar av mjukvaror. Vi agerar även IT-stöd runt SCADA och närliggande applikationer.

Den omfattande nybyggnationen på Sveavägen 44 hade högt ställda mål ur miljöperspektiv, bland annat att energianvändningen, jämfört med kontorshuset som fanns där innan, skulle minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2. Det innebär ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år. Den minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen.

 • Uppdragsgivare
  Skandia Fastigheter

 • Uppdragstid
  2013-10 – 2015
  Pågående underhållsavtal
 • Anslutna system
  ≈ 25 st
 • Systemtyper
  VVS, KNX, elkraft, brand, inbrott/passage, CCTV, hissar
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 40 000 signaler
 • SCADA
  Citect SCADA 2018 R2, loggning till SQL
 • Systemintegratörer
  Pontus Sundberg, Andreas Ahlin, Robert Blohm, Mattias Pettersson, Simon Sandehl
 • IT
  Leverans av all aktiv utrustning. Internetansluting, VPN-kopplingar och brandvägg.
 • Referens
  Mikael Gustafsson
  Skandia Fastigheter
  (+46)8-573 657 41
  Stockholm

Grow

Grow
TDV Box Trebor Historian Box

Trebor Group kontaktades angående ett komplext och omfattande byggprojekt för fastighetsföretaget Humlegården Fastigheter. Projektet krävde en ny typ av lösning för belysningssystemet då Humlegården insett behovet av övervakning, kontroll och spårbarhet. Så vi levererade Trebor DALI Visualizer (TDV).

Grow Grow interior

TDV återanvänder planritningarna samt erbjuder offline-programmering för anläggningen, vilket var en av många faktorer som ledde oss till detta projekt. TDV används för att ge Humlegården full kontroll och spårbarhet av deras anläggning, driftpersonalen kan enkelt själva omprogrammera systemet enligt hyresgästernas önskemål. Dessutom optimerar de anläggningen genom Trebor Historian och vårt tillägg Energy Optimizer.

Detta garanterar förvaltnings- och miljöbesparingar genom datadrivna rapporter och funktioner som skapar en verkligt intelligent byggnad som svarar på det specifika belysningsbehovet baserat på närvaro, funktionalitet och tillgängligt dagsljus.

 • Uppdragsgivare
  Humlegården Fastigheter

 • Uppdragstid
  2018 - 2020
  Pågående underhållsavtal
 • Anslutna system
  ≈ 50 st
 • Systemtyper
  All DALI i fastigheten
 • Signalmängd i TDV
  ≈ 200 000 signaler
 • Mjukvarusystem
  Trebor DALI Visualizer (TDV), Energy Optimizer Addon, SQL-loggning till Trebor Historian
 • Systemutvecklingsteam
  Hans Embe, Frej Fredholm, Fredrik Nilsson
 • Referens
  Clas Boudrie
  Projektchef
  (+46)70-678 00 61
  Stockholm

Frösundavik

SASkoncernbyggnad
Trebor Dynamics Box Trebor Historian Box

Trebor Group AB har levererat, konfigurerat och integrerat SCADA-system för fastighetsautomation. Trebor har levererat all aktiv IT-utrustning för fastigheten, tagit fram IP-planer, konfigurerat alla VLAN samt externa uppkopplingar.

I SCADA används Trebor Dynamics för att säkerställa kravet på namngivningsstandard, samt effektivisera och standardisera löpande integration i SCADA. Vidare används Trebor Historian för effektiv långtidslagring av data till SQL, vilket ger fastighetsägaren pålitligt historisk data – ett måste för den viktiga energiuppföljningen.

SASkoncernbyggnad Frosundavik byggnad

Frösundavik ägs och förvaltas sedan 2016 av Mengus, och en av de första åtgärderna den nya ägaren tog till var att införskaffa ett modernt SCADA-system. Trebor levererade i en inledande etapp SCADA-system inklusive all hårdvara runt SCADA och fastighetsnära IT. SCADA-systemet har därefter vuxit etappvis vartefter tekniken ute i fält har moderniserats. Arbete pågår fortsatt och idag 2020 är den största delen av fastigheten integrerad i den nya SCADA-lösningen.

Flera välrenommerade företag har förstått fördelarna med att ha sina kontor i Frösundavik, till exempel: SAS, Ford, Lufthansa, Actic och många fler.

 • Uppdragsgivare
  Mengus

 • Uppdragstid
  2017 –
  Pågående integrationsarbeten
 • Anslutna systems
  ≈ 10 st
 • Systemtyper
  VVS
 • Signalmängd i SCADA
  ≈ 10 000 signaler
 • SCADA
  Citect SCADA 2016, loggning till SQL
 • Systemintegratörer
  Mattias Pettersson, Pontus Sundberg
 • IT
  Leverans av all aktiv utrustning, uppbyggnad och konfiguration. Internetanslutning för hela fastigheten och brandvägg.
 • Referens
  Niclas Vakkila
  Hestia Fastighetsförvaltning AB
  (+46)73-940 85 27
  Stockholm


Tack för förtroendet