BOSTADS AB MIMERFÖRSTÅ POTENTIALEN

TREBOR blev kontaktade av Bostads AB Mimer efter att teknikansvariga varit på studiebesök hos LOCUM och då förstått potentialen med sitt befintliga Citect SCADA‑system. En förstudie genomfördes om hur det undermåligt fungerande systemet kunde optimeras och standardiseras, en handlingsplan upprättades och en större renovering av hela systemet inleddes.

STORA STABILITETSFÖRBÄTTRINGAR

Optimeringen innefattade bland annat: Lyft av befintlig Citect-version (7.20) till då senaste version (7.50) i en helt ny servermiljö, med samtidigt versionslyft av omkringliggande mjukvaror. Lyft och standardisering av samtlig grafik och databaser i systemet. Stora stabilitetsförbättringar avseende kommunikation med olika anläggningsdelar.

ÅTERANVÄNDER PLANRITNINGARNA

I SCADA används sedan dess TREBOR Dynamics för att användaren enkelt och intuitivt ska få tillgång till inställningar, larminfo m.m, allt i en och samma dialogruta, istället för att som tidigare ha separata sidor för inställningar, larm, mätningar etc. Dynamics ser även till att effektivisera och standardisera den löpande integration i SCADA.

FORTLÖPANDE INTEGRATION

TREBOR sköter idag all fortlöpande integration av ny- och ombyggnationer i SCADA, samt agerar teknisk support gällande SCADA och fastighetsnära IT. Systemet har vuxit från ca 28 000 signaler år 2016, till ca 60 000 signaler år 2020. TREBOR har vidare fortsatt versionslyft av Citect SCADA och omkringliggande mjukvaror."Stora stabilitetsförbättringar avseende kommunikation med olika anläggningsdelar"Produkter i projektet:TEKNISK INFORMATION:

Kolla gärna in våra andra projekt:

FRIENDS ARENA

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖSTERGÖTLAND

MÄSTERHUSET

STOCKHOLMS HAMNAR

SVEAVÄGEN 44

SVEAVÄGEN 38

BOSTADS AB MIMER

GROW

FRÖSUNDAVIK

Hufvudstaden

SKANDIA FASTIGHETER