NYCKELN SOM ÖPPNAR ALLT

SECURITY
VISUALIZER

I nästan varje byggnad finns det passagesystem där varje leverantör använder sitt eget system för passagekontroll och hantering av behörigheter. Många gånger finns det flera fabrikat inom samma anläggning som ska hanteras. Trebor Security Visualizer hanterar alla underliggande system. All programmering sker utifrån ett grafisk gränssnitt och kommer hantera alla underliggande system.
GEOGRAFISKT

Idag används tekniska adresser på kortläsare för att lägga upp behörighetsgrupper. Detta är tidskrävande och svårarbetat. Varför inte tänka geografiskt? Skapa access genom att klicka på ett rum på en planritning, utan att bry dig om hur många kortläsare det är, eller om det är RCO, Stanley, ASSA eller något annat fabrikat på ditt passagesystem.

OAVSETT FABRIKAT

Security Visualizer skapar ett gemensamt grafiskt gränssnitt för grupper, personer och kort oavsett passagesystem. Via multiläsare säkerställs att rätt information hamnar på rätt ställe i alla underliggande system, utan att användaren behöver ägna en tanke åt system-typ. Du får även total kontroll och övervakning av din anläggning oavsett fabrikat. Om ett larm uppstår på någon komponent kan du spåra det geografiskt via ett musklick.

FULL FUNKTIONALITET

Skapar total övervakning och kontroll över passagesystem via planritningar. Ett grafiskt gränssnitt oavsett antal underliggande passagesystem. Full funktionalitet mot underliggande system (grupper, personer, kort och tidsstyrningar). Vektorgrafik via planritningar i AutoCad-format.Du får även total kontroll och övervakning av din anläggning oavsett fabrikat.TREBOR SECURITY Visualizer