TOTAL KONTROLL VIA MOLNET

CONNECTED

De största problemen med att övervaka teknik och anläggningar är konstnaden och avsaknaden av visualisering. Med TREBOR Connected ansluter och övervakar användaren alla typer av anläggningar oavsett position i världen. Via din webbläsare får du en tydlig kartvy med information och status - enkelt och prisvärt!
CONNECTED BUSINESS – LÖSNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARE.

För en mindre anläggning lämpar sig inte alltid ett fullskaligt SCADA/BMS-system sig fullt ut. Då passar en web-baserad lösning som Connected bra, där väljer ni själva vad ni vill övervaka och i vilken omfattning. Er styr-leverantör sätter själv upp era anläggningar i Connected. Kostnadseffektivt jämfört med andra molntjänster för övervakning. Uppstår problem i anläggningen sker ett utskick via SMS eller mail som uppmärksammar er driftpersonal om problemet.

CONNECTED HOME – LÖSNINGEN FÖR PRIVATPERSONER.

Som privatperson är det alltid tryggt att veta att allt är som det ska med din egendom. Att veta att fritidshuset är uppvärmt och i gott skick innan du kommer fram. Eller att matkassen står och väntar på dig då du är på väg hem efter en lång arbetsdag. Uppstår problem i någon av de anslutna egendomarna sker ett utskick via SMS eller mail som uppmärksammar dig eller din servicepartner om problemet.Connected ger dig möjligheten att övervaka din anläggning, oavsett var i världen den ligger!TREBOR Connected