Koncept

Vårt koncept är enkelt

Lyhördhet mot marknaden, anpassa leveransen, kundfokus och lyssna på systemanvändaren (driftpersonalen)

SCADA

Lyhördhet mot driftpersonal

Endast p.g.a. detta som Trebor Dynamics och Trebor VectorGraphics existerar.

Driftpersonal bestämmer inte projektörer!

System tidigt på plats, långt innan besiktningar!

Driftpersonal ska påverka, viktigt!

Kund ska påverka

Projektet ska påverka

Besiktningsmän ska se systemen tidigt

Kvalitet

Beteckningssystem

Förutsättning för att bygga ett system oavsett storlek, viktigt!

Full skalbarhet

Alla signaler som finns i systemen presenteras i realtid, utan undantag!

Inga särskilda inställningssidor

Objektorienterat, all information visas när man klickar på objekt.

Dokumentation

Krav för vidareutveckling av systemet

Utvecklingsmanualer

Systemdokumentation

Validering

Kontinuerligt utvecklande av valideringsprotokoll

Alla signaler testas

Om lokala HMI (operatörspaneler) finns testas dessa mot SCADA.

Viktigt, driftpersonal skall uppleva likställighet!

Signalmängd

Metodik

Utseende

Funktionalitet

Våra ”levande” valideringsdokument får kund ta del av och krav ställa.

Utveckling

Med satta beteckningssystem och krav blir utvecklingen av grafiska system otroligt kostnadseffektiv till en hög kvalitet!

50% lägre kostnad mot om ingen kravställning finns och till minst 50% högre kvalitet om kravställning finns, möjligt!

Flexibla utvecklingsverktyg

Trebor Dynamics + symbol/genie biliotek

Kraftfulla databasverktyg

Standardisering

Beteckningssystem (driftlittra) är otroligt viktigt för att bygga stora och effektiva system.

Grunden till detta är objektorientering

Har ni inget system för detta utgår vi från det ni har och sätter ett system för objektorientering.

Går att applicera på alla anläggningsdelar.

Otroligt viktigt!

SCADA och HMI använder samma ramverk (Trebor Dynamics)

SCADA och HMI blir identiska

Kraftfullt, samma utseende, metodik och signalmängd

Kostnadseffektivt.

2014-03-25, nytt Trebor rekord, kostnad/signal för integration i SCADA inkl. Fortverket krav spec. på SCADA integration.

Anläggning: Fortifikationsverket S1 Enköping

Hur tar vi det vidare

Trainee program och Workshops

Startar hösten 2014

Enda sättet att få in och utbilda nya SCADA utvecklare.

Samarbete med kommun/skolor

Vidareutveckling av våra mjukvaror

Fortsatt vara lyhörda och utveckla kundanpassat

VIKTIGT!

Utbildningar kund och integratörer

Koncept träffar för kunder

Kravspecifikationer

Beteckningssystem

Varför?

Anpassning/programmering och integrering av KNX i SCADA (pågår)

KNX certifiering

Möjligheter att integrera i SCADA med våra mjukvaror

Säkerhet (pågår)

Inbrott (pågår)

Brand

CCTV (pågår)

Hiss (pågår)

KNX (pågår)

Support mot TIP (Trebor Integration Partner)

TIP möten

Workshops

Vidareutveckla konceptet och övertyga kunder om systemtänk

Sveavägen 44, Diligentia

Projektet sätter en standard vilken bygger på vårt koncept.

LOCUM

Kund sätter en standard vilken bygger på vårt koncept.

Landstingsservice Uppsala

Kund sätter en standard vilken bygger på vårt koncept.

Friends Arena

Använder vårt koncept

Fortifikationsverket

Kund sätter en standard vilken bygger på vårt koncept.

Mästerhuset, Pembrooke

Projektet sätter en standard vilken bygger på vårt koncept.