Tjänster

Automation

Vi agerar teknisk konsult inom tekniska krav, projektering, beteckningssystem med mera. Vi utför besiktningar av automatiserade anläggningar. Vi supporterar även PLC-system åt våra kunder.

SCADA

Vi har utvecklat och levererat SCADA-system sedan 1996. Vi utför allt från uppgradering av befintliga system till kompletta helhetslösningar, där vi även tar oss an angränsande områden såsom nätverksarkitektur och konfigurering av hårdvara. Vi anser oss vara innovativa och ligger i framkant vad gäller teknik och utveckling i SCADA.

Mjukvaruutveckling

Vi utför utveckling av kundanpassad mjukvara, exempelvis energiuppföljningsverktyg, databashanteringsverktyg, kommunikationsgränssnitt (API), utveckling av tekniska webbportaler med mera.