Halva tiden är hela framtiden

Igång dygnet runt och situationer som kan vara livsavgörande. På Akademiska sjukhuset i Uppsala krävs stenkoll på att allt fungerar som det ska.

Trebor Dynamics ®
Som en del i sjukhusets ombyggnationer har vi totalrenoverat övervakningssystemet (SCADA). Ett system som tidigare var uppbyggt av flera olika leverantörers lösningar och vitt skilda grafiska design. Med Trebor Dynamics skapas istället likvärdig utveckling oavsett entreprenör. Övervakningen är central och driftspersonal kan hantera värme, ventilation och så vidare från en dator. De kan även styra och påverka systemen från olika lokala skärmar (HMI) utplacerade på sjuk- huset. För att uppnå en likvärdig grafisk lösning och metodik används Trebor Dynamics även i de lokala skärmarna. Utveckling med Trebor Dynamics tar alltså halva tiden och systemet ser likadant ut oavsett var du loggar in.

Teknisk info Download
 • Autogenererar popuper på objektnivå utifrån SCADA/HMI systemets signalmängd.
 • Trebor Dynamics® eliminerar användandet av systemsidor.
 • Skapa egna symboler för visning och animering.
 • Autogenererad flikkontroll, ex. finns objekt larm visas dessa under larmflik.
 • Avancerad objektinformation.
 • All signalinformation för objektet visas.
 • Möjlighet att skriva till signaler.
 • Operatörslogg på objektnivå.
 • Fritt antal friprogrammerbara knappar och funktioner.
 • Genie/komponent bibliotek för VVS, elkraft och säkerhet ingår.
 • Funktion för larmindikering på objektnivå.
 • Avancerat verktyg för hantering och visning av kurvor.
 • Möjlighet till animerade symboler i popups.
 • Symboler är dynamiska och förändras efter signalmängden.
 • Vid insättning av genie/komponent behöver endast objektnamn och eventuell symboltext anges.
 • Fritext fält.
 • Länkning till annan objektinformation.
 • Rättigheter och behörigheter styrs efter inloggad användare i SCADA/HMI.
 • Popups kan styras individuellt.